ĐĂNG KÝ NGAY

Lưu Ý:
Cấp CME - CHI PHÍ  : 335,000 VNĐ
Số Tài Khoản ĐK CME : TK BỆNH VIỆN DA LIỄU
Số : 0521008013004 HN TMCP AN BÌNH (AB BANK)
Ghi rõ nội dung : Họ tên, SĐT, CME ngày....

Không

Đăng ký nhận chứng chỉ CME

TIẾP CẬN SỚM QUẢN LÝ TOÀN DIỆN BỆNH VẢY NẾN

PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP VẢY NẾN
21/10/2021 I 19:00 - 20:10

MỜI QUÝ ĐẠI BIỂU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN  THAM DỰ